Informationsarkitektur

Första gången begreppet informationsarkitektur myntades var i slutet av 1970-talet och handlade då i första hand om hur man med hjälp av exempelvis bild, text, ljud och annan information sammanfogade allting för att bilda broschyrer, faktaböcker, encyklopedier eller liknande. En av förgrundsfigurerna när det kom till den hör typen av informationsarkitektur var Richard Saul Wurman vilken myntade begreppet år 1976.

Tangenter

I takt med IT-utvecklingen har begreppet informationsarkitektur kommit att sammankopplas allt mer med webbprogrammering, webbdesign och dylikt.

Personer som arbetar med informationsarkitektur kallas för informationsarkitekter. Dessa samarbetar ofta med bland annat informatörer, programmerare, interaktionsdesigner, informationsdesigner och projektledare med målet att säkerställa att användarvänligheten är maximal.