HTML

HTML, eller HyperText Markup Language, som är det fullständiga namnet, är det så kallade märkspråk som används vid framställning av webbsidor. HTML utvecklades i slutet av 1980-talet och gjorde det möjligt för andra än forskare och militärer att kommunicera via Internet.

I början av 1990-talet antogs också HTML som standardspråk eller rättare sagt ett gemensamt standardprotokoll (TCP). HTML blev därmed standard för World Wide Web.

HTML gör det möjligt att ange en webbsidas struktur i form av rubriker och styckeindelning samt även olika typer av metainformation som författare och språk med mera. Med hjälp av HTML kan man till viss del även ange hur en webbsida skall visas samt infoga bilder, länkar och även andra program i form av javascript och liknande.