Det viktiga lösenordet

Många tjänster vi använder på nätet har en inloggningsfunktion där vi skriver in användarnamn och lösenord. Det är därför viktigt att du har ett säkert lösenord så att ingen obehörig kan ta sig in och komma åt din information. Med ett säkert lösenord försvårar du för andra att räkna ut vad du har för lösenord. Här är några tips hur du gör det.

shutterstock_129753287

Långt och komplext

Ett bra lösenord ska vara både långt och komplext, dvs innehålla siffror, specialtecken, skiljetecken och bokstäver. Därför bör det innehålla minst åtta tecken, men ju fler desto bättre.

Byt lösenordet ofta

Gör en påminnelse i t ex din mobil om att du ska byta lösenordet var tredje månad.

Variation

Ju mer du varierar desto bättre blir säkerheten: små och stora bokstäver, skiljetecken, specialtecken och siffror. Använd inte bara de vanligaste tecknen utan sprid ut dem över tangentbordet.

Gör ett lösenord du kan komma ihåg

Om du inte kan komma ihåg det säkra lösenord du konstruerat så är det inte till någon nytta. Här är ett sätt.

  • Ta en ramsa du lätt kommer ihåg, t ex: Efter regn kommer solsken
  • Stryk mellanrummen och inled varje ord med stor bokstav. EfterRegnKommerSolsken
  • Byt ut bokstäver mot andra tecken, t ex. 3ft3rRegnKomm3r$olsk3n

Olika lösenord på olika sajter

Det är frestande att använda samma lösenord överallt, men gör inte det. Ifall någon som är obehörig kommer över ditt lösenord på en sajt med dålig säkerhet kan de komma in på alla de sajter där du är aktiv, även de med hög säkerhet. En variant är att göra tillägg på ditt säkra lösenord för varje sajt. På så sätt blir de alla unika men lätta att komma ihåg, dvs:
3ft3rRegnKomm3r$olsk3n_Twitt3r och 3ft3rRegnKomm3r$olsk3n_Fac3

Använd inte lösenord med

  • Vanliga ord som går att hitta i ordlistor
  • Personliga uppgifter, t ex namn på familjemedlemmar, husdjur, personnummer, telefonnummer mm.
  • Nummer eller tecken uppräknade i följd eller samma tecken flera gånger i rad: abcde, 44444, 12345.