Även om informationsarkitektur till en början inte handlade direkt om IT har begreppet sedan IT-ålderns inträde associerats allt mer med just detta. Modern informationsarkitektur handlar dock inte i första hand om design och programmering av olika webbsidor utan snarare om hur informationen på webbplatsen är strukturerad. En informationsarkitekt kan i dagens läge beskrivas som en…